Trang chủTin tức - Sự kiện

Một số giải pháp nước thông minh được Ngân hàng Phát triển Châu Á hỗ trợ triển khai - Phần 3

Nhiều quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đang đối mặt với thử thách tạo ra một hệ thống hiệu quả và thống nhất trong quản lý tài sản công ty. Nếu không có hồ sơ lưu trữ tốt về thông tin địa lý và thuộc tính của tài sản dưới lòng đất, công ty sẽ khó có thể cung cấp các dịch vụ bền vững trong cấp nước và vệ sinh môi trường.

Ở Telavi, Georgia, ADB tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp hỗ trợ kĩ thuật để đưa vào áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong các hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất về năng lực vận hành và bảo dưỡng (O&M) của công ty Cấp nước thống nhất Georgia (UWSCG) và dịch vụ cung cấp nước tại một số thành phố.