Trang chủTin tức - Sự kiện

Họp khởi động Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án lần thứ 13, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Đoàn giám sát của Ngân hàng thế giới (WB) đối với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) bắt đầu làm việc từ ngày 05/5 đến ngày 18/5/2022. Đoàn đến  tại 04 tỉnh vùng dự án gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tham gia đoàn giám sát có các chuyên gia trong nước và quốc tế của WB thuộc các lĩnh vưc tài chính, đấu thầu, chính sách an toàn và tài nguyên nước.

 Mục tiêu của Đoàn giám sát là nhằm xem xét tiến độ thực hiện dự án, bao gồm cả việc xem xét các hợp đồng đang thực hiện và các công việc còn lại. Ngoài ra, đoàn sẽ xem xét tiến độ đạt được trong việc đáp ứng mục tiêu phát triển dự án. Trong bối cảnh đó, Đoàn sẽ xem xét các vấn đề: (i) Bố trí vốn cho năm 2022; (ii) Dự kiến giải ngân; (iii) Tình trạng các hoạt động đấu thầu; (iv) Tuân thủ chính sách an toàn và thảo luận về kế hoạch hành động sau ngày đóng khoản vay; và (v) Giám sát và đánh giá.

 Sáng ngày 05/5/2022, tại Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi, ông Phạm Hùng Cường, chủ nhiệm dự án đã chủ trì cuộc họp khởi động Đoàn giám sát của WB đối với Dự án WB8.

 Tham dự cuộc họp có các đại diện từ Tổng cục thủy lợi, Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) là Chủ dự án WB8 và các đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật.

 

 

 Tại cuộc họp khởi động Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án, hai bên đã thống nhất lịch thực địa tại các hồ đập tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đại diện Ban Quản lý dự án WB8 đã tóm tắt tiến độ thực hiện dự án, nêu các khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trước ngày đóng khoản vay.

 Các chuyên gia tài chính, đấu thầu, chính sách an toàn và tài nguyên nước của WB đã đặt ra các câu hỏi về các lĩnh vực kỹ thuật liên quan. Đoàn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bố trí vốn đối ứng của các tỉnh, các hành động và biện pháp cụ thể sau ngày đóng khoản vay.

 Kết thúc buổi họp khởi động, đại diện Đoàn WB đã đề nghị phía Ban Quản lý dự án WB8 bố trí nhân sự và đi thực địa tại các tỉnh cùng với Đoàn.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác