Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

 VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: 5845-VN

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu ST-CW-04 Thi công xây dựng Đê biển + đê sông.

Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-02

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Đê biển + đê sông cho Tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung.

Ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về tổ chức tư vấn, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà Tư vấn đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

1. Kinh nghiệm chung:

Công ty tư vấn phải có đủ tư cách pháp nhân, đáp ứng các yêu cầu trong điều kiện hợp lệ của nhà thầu theo quy định hiện hành của Việt Nam và hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB; Công ty tư vấn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với Chủ đầu tư; nhà thầu lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên danh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn;

Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát công trình Thủy lợi/Nông nghiệp và phát triển nông thôn và có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ Hạng III trở lên; với ít nhất 02 công trình tương tự (Công trình thủy lợi/Nông nghiệp và phát triển nông thôn có hạng mục đê biển hoặc đê sông và có cấp III trở lên) và trong đó có ít nhất 01 công trình ODA tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB.

2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến lĩnh vực tư vấn giám sát công trình Thủy lợi/Nông nghiệp và phát triển nông thôn và có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ Hạng III trở lên; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên danh) hoặc tư vấn phụ.

3. Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Vì gói thầu này giám sát gói thầu xây lắp có quy mô lớn nên tư vấn quan tâm được khuyến khích liên danh giữa các đơn vị tư vấn chuyên ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện trước 15 giờ 00 phút, ngày 18/10/2019.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng;

Ông Võ Quốc Tâm – Phó Giám đốc;

Số 79A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TPST, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: +84 2993 620 798;

Fax: +84 0299 3868 086;

Địa chỉ thư điện tử: soctrang.icrsl@gmail.com

Lưu ý:

+ Nhà thầu nào cần tham khảo Đề cương tham chiếu TOR (bản dự thảo) để lập hồ sơ quan tâm. Vui lòng liên hệ số điện thoại: 02993 623 428 (Ông Trương Hồng Sự) hoặc thư điện tử: soctrang.icrsl@gmail.com.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác