Trang chủĐấu thầu

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức thông báo

 

 

Đăng lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại thông báo

 

 

Thông báo thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Thông tin chung:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TBMT

 

 

20190957196 -

 

 

Thời điểm

 

 

 

25/09/2019 14:40

 

 

 

 

00

 

 

đăng tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

 

 

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên mời thầu

 

 

Z032955 - Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

Chủ đầu tư

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

Phân loại

 

 

Dự án đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu KHLCNT

 

 

20190782117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên KHLCNT

 

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại

 

 

 

 

Tên gói thầu

 

 

Gói thầu ST-CW-04: Thi công xây dựng Đê Biển + đê sông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn

 

 

Vốn tài trợ WB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296.075.282.414

 

 

 

 

 

VND

 

Giá gói thầu

 

 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu tỷ bảy mươi năm triệu hai trăm

 

 

 

 

tám mươi hai nghìn bốn trăm mười bốn đồng chẵn

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương thức LCNT

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gianthực hiện

 

 

910 Ngày

 

 

 

 

 

 

hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xây dựng nâng cấp hệ thống đê biển: Chiều dài 22,454 km. - Xây

 

 

 

 

dựng mới 01 cống ngầm tại vị trí kênh Sườn khẩu độ BxH = 1,5m x 1,5m

 

 

 

 

vận hành bằng vitme. - Xây dựng bổ sung 08 bọng vuông quy mô BxH

 

 

 

 

=1,0x1,0m, cửa van Clape vận hành tự động. - Xây dựng mới 01 cầu giao

 

 

 

 

thông BTCT tại vị trí vuông Thái Lan. - Nâng cấp, sửa chữa 07 cống (sửa

 

 

 

 

chữa nâng cấp phần mặt và taluy đường lên cống) và 07 cầu (nâng cấp

 

 

 

 

đường dẫn vào cầu) cho phù hợp quy mô đê nâng cấp.

 

Mô tả hợp đồng

 

 

2. Xây dựng mới hệ thống đê sông: Chiều dài 38,892km - Hình thức kết

 

 

 

 

cấu đê: Đê đắp đất, nền gia cố cát và vải địa kỹ thuật. Chiều rộng mặt đê

 

 

 

 

B=3,0m. Cao trình đỉnh đê hoàn thiện +3.2m. Hệ số mái m=2,0. - Đập đất

 

 

 

 

trên đê: 46 cái, kết cấu đắp đất trong hệ khung bằng cừ dừa, cừ tràm và

 

 

 

 

thép neo. Chiều rộng mặt đập B=3,0m, Cao trình đỉnh đê hoàn thiện +3.2m.

 

 

 

 

Hệ số mái m=2,0. - Cống ngầm qua đê: 04 cái, kết cấu BTCT, Chiều dài

 

 

 

 

thân cống L=15,0m. Cửa van phẳng kết cấu thép bxh 1,76mx1,7m. - Cống

 

 

 

 

bọng: Số lượng 37 cái.

 

                 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 Đấu thầu rộng rãi

 

 

 

 

 

 

                 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác