LỚP ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (ICM) VÀ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) DÀNH CHO CÁN BỘ CẤP TỈNH THUỘC DỰ ÁN
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, ngày 20-22/09/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại Quảng Nam.Thành phần tham dự bao gồm:- Các Học viên đến từ Sở Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc 7 tỉnh Dự án gồm Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.- Các giảng viên đến từ Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Môi trường Nông nghiệp, Netafim Việt Nam, Công ty Tâm Việt- Tư vấn hỗ trợ quản lý thực hiện dự án (PIC)
Báo cáo Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa, cây trồng chủ lực và kế hoạch hành động
Viện Khoa học thủy lợi Việt nam báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Thắng về việc tăng cường năng lực để thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước Lúa và các cây trồng chủ lực phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi