Đang duyệt : Trang chủTin tứcTin CPO

Danh sách các tiêu chuẩn thủy lợi.
Ngày 17/12/2009 15:51:49

Tiêu chuẩn ngành thuỷ lợi

 

TT

TÊN SÁCH

 
 

1.      

14 TCN 176-2006 HD tính toán nhu cầu dùng nước và quản lý tưới cho cây trồng cạn theo chương trình CROPWAT for Windows 4.3 của tổ chức liên hợp quốc (FAO) trong điều kiện VN

 

2.      

14 TCN 169-2006 Khảo nghiệm các thông số máy bơm - Yêu cầu kĩ thuật các phương pháp khảo nghiệm.

 

3.      

14 TCN 170-2006 Yêu cầu về nội dung bản vẽ, khung tên và bảng liệt kê vật liệu các bản vẽ cơ điện

 

4.      

14 TCN 87-2006 Quy hoạch phát triển thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế quy hoạch

 

5.      

14 TCN 03-2006 Chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép công trình thủy lợi

 

6.      

14 TCN 06-2006 Thiết kế chế tạo van phẳng bằng thép - Yêu cầu KT

 

7.      

14 TCN 197-2006 Công trình thủy lợi - cống lấy nước bằng thép bọc bê tông - bê tông cốt thép - Hướng dẫn thiết kế

 

8.      

14 TCN 175-2006 Hệ thống Công trình thủy lợi  nguồn nước tưới và cây trồng được tưới, quy định cấp hạn hán

 

9.      

14 TCN 174-2006 Quy trình tưới tiêu nước cho cây lương thực & cây thực phẩm

 

10.  

14 TCN 199-2006 Công trình thủy lợi, kết cấu bê tông & bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế

 

11.  

14 TCN 168-2006 Hệ thống CTTL, giám sát chất lượng nước

 

12.  

14 TCN 196-2006 Khảo sát địa chất công trình thủy lợi - Hướng dẫn phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm các mẫu đất

 

13.  

14 TCN 198-2006 CTTL-Công trình tháo nước. HD tính toán khí thực

 

14.  

14 TCN 181: 2006 Công trình Thuỷ lợi - Cầu Máng Vỏ mỏng xi măng l ới thép H ướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu.

 

15.  

14TCN 178:2006, CTTL - ống xi phông kết cấu thép- yêu cầu thiết kế.

 

16.  

14 TCN: 177:2006 Công trình thuỷ lợi - Máy bơm chìm - quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

 

17.  

14 TCN: 180:2006 H DSD phần mềm tính toán thuỷ nông ID Pro 3.0.

 

18.  

14.TCN 7: 2006 Công trình thuỷ lợi máy bơm nư ớc, lắp đặt, nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật.

 

19.  

14.TCN 193: 2006 Công trình thuỷ lợi - đo lư ờng, điều khiển, tin học công nghiệp, định nghĩa thuật ngữ, các hệ thống ký hiệu

 

20.  

14 TCN 190: 2006 Công trình thuỷ lợi, máy đóng mở kiểu vít, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật.

 

21.  

14 TCN 192: 2006 Công trình thuỷ lợi máy đóng mở kiểu Xilanh thuỷ lực, thiết kế lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao yêu cầu kỹ thuật.

 

22.  

14 TCN 188: 2006 Công trình thủy lợi,  phun phủ kẽm kết cấu thép yêu cầu kỹ thuật

 

23.  

14 TCN 189: 2006 Công trình thuỷ lợi, máy đóng mở kiểu cáp, thiết kế, chế tạo lắp đặt, nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật.

 

24.  

14TCN 191/2006 Công trình thuỷ lợi trạm bơm điện hạ thế quy trình quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

 

25.  

14 TCN 179/2006 CTTL. ống xi phông kết cấu thép yêu cầu thi công kiểm tra nghiệm thu.

 

26.  

14 TCN 186- 2006 Thành phần khối l ượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi.

 

27.  

14 TCN 183- 185/ 2006 Đá xây dựng công trình thuỷ lợi

 

28.  

14 TCN 195- 2006 Thành phần khối l ợng khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi

 

29.  

14 TCN 187 - 2006 Kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất CTTL

 

30.  

14 TCN 182-2006 Quy trình kỹ thuật khảo sát phát hiện tổ mối và ẩn hoạ trong thân đê đập

 

31.  

Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén 14TCN 157-2005

 

32.  

Bản vẽ thủy lợi các nguyên tắc trình bày 14TCN 21-2005

 

33.  

Hệ thống CTTL quy định về lập & ban hành quy trình vận hành hệ thống 14TCN 156-2005

 

34.  

Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dung CTTL 14TCN150-154-2006

 

35.  

Thành phần khối lượng khảo sát địa hình công trình đê điều 14TCN 165-2006

 

36.  

Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt. Tiêu chuẩn phân loại nguồn nước và vùng bị ô nhiễm Asen 14TCN 166-2006

 

37.  

Mối gây hại CTTL. Phân loại và đặc điểm sinh học sinh tháI 14TCN 167-2006

 

38.  

Thành phần nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi 14TCN 171-2006

 

39.  

Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thủy lực công trình đầu mối thủy lợi 14TCN 173-2006

 

                 *  Sách thuỷ lợi tái bản

TT

TÊN SÁCH

1.      

QP tải trọng và lực tác dụng lên công trình TL - QP. TL. C1-78

2.      

Đường thi công công trình thuỷ lợi - QP thiết kế. 14TCN 43-85

3.      

QP thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. QP.TL-C-75

4.      

Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan. 14TCN 83-91

5.      

Quy phạm thuỷ lực đập tràn. QP.TL.C-876

6.      

Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưói tiêu AD.TL C-7- 83

7.      

Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế  14TCN 56-88

8.      

Quy trình thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. (3 tập)

9.      

Thiết kế dẫn dòng trong XD công trình thuỷ lợi 14TCB 57-88

10.  

Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu  QP.TL C-1-75

11.  

Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi HD.TLC-4-76

12.  

Hệ thống kênh tưới. Tiêu chuẩn thiết kế

13.  

Nền các công trình thuỷ công Tiêu chuẩn thiết kế

         *  Sách thuỷ lợi hiện có trong kho phát hành

TT

TÊN SÁCH

1.      

Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, công trình TL vùng ven biển - các QĐ chủ yếu về thiết kế VL thi công và vận hành công trình

2.      

Kết cấu thép và thiết bị cơ khí công trình TL-sơn bảo vệ  79-2004

3.      

Đập đất, yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén 14TCN 20-2004

4.      

Quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp đê Hà Nội - Hà Tây  14TCN 144-2004

5.      

Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê 14TCN 1-2004

6.      

Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong XD công trình thuỷ lợi 14TCN-32-2005 đến 14TCN 140-2005,

14TCN146-149/2005

7.      

Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xói cống vùng triều

8.      

QP đo vẽ mặt cắt bình độ địa hình CTTL 14TCN141-2005

9.      

HD lập đề cương khảo sát thiết kế CTTL 14TCN145-2005

10.  

Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thuỷ lợi

Tập 1 - Từ 14TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002

11.  

Quy định tạm thời xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thuỷ lợi

12.  

Trang thiết bị quản lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu 14TCN 131-2002

13.  

Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thuỷ văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi 14TCN 4-2003

14.  

Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14 TCN 9-2003

15.  

Atlat công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở Việt Nam (200 trang)

16.  

Quy trình thuỷ lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Yêu cầu KT thi công & nghiệm thu - Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bê tông các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy 
14TCN 59 -2002

17.  

Hướng dẫn thiết kế đê biển

18.  

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế
 TCXDVN 285-2002

19.  

Thành phần nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thuỷ lợi 14TCN 118-2002

20.  

QP đo kênh và xác định tim công trình trên kênh  40-2002

21.  

Tiêu chuẩn phòng chống lũ Đồng bằng Sông Hồng  122-2002

22.  

Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá. Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14TCN 12-2002

23.  

Công trình thuỷ lợi _ Xây và lát gạch. Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14 TCN 120-2002

24.  

Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi. Quy định về lập và ban hành quy chế vận hành điều tiết 14TCN121-2002

25.  

Thành phần nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thuỷ lợi 14TCN119-2002

26.  

QP khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thuỷ lợi 22 - 2002

27.  

QP khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi 102 - 2002

28.  

Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông 14 TCN 23 -2002

29.  

Bê tông thuỷ công và các VL dùng cho bê tông thuỷ công. Yêu cầu KT và PP thử 14 TCN 63 - 2002- 14 TCN 73 - 2002

30.  

Xi măng và phụ gia trong xây dựng thủy lợi 14 TCN-114-2001

31.  

Vữa thủy công-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 80-2001

32.  

Quy đinh quản lý chất lượng công trình thủy lợi

33.  

Giếng giảm áp. Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra nghiệm thu 14TCN 101 - 2001

34.  

Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi  100-2001

35.  

TC thiết kế hệ số tiêu cho lúa 14TCN 60-80-90

36.  

TP khối lượng khảo sát &  xử lý mối gây hại đất  88-93-1994

37.  

QT thi công bê tông trong mùa khô

38.  

QT tính toán thuỷ lợi công trình  xả kiểu hở và lòng dẫn bằng đá do dòng phun-1992

39.  

Đường viền dưới đất  của đập của nền không phải là đá: QT thiết kế  14TCN 58-88-1988

40.  

Vải lọc Geoiextile dùng trong xây dựng thuỷ lợi - 1994

41.  

Công trình thuỷ lợi: Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá -1996

42.  

Công trình thuỷ lợi quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng - 1996

43.  

Vài địa kỹ thuật phương pháp thử các tính chất cơ lý - 1996

44.  

Trạm bơm hạ thế

45.  

Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập thiết kế  công trình thuỷ lợi (14TCN 116-1999)

46.  

Cửa van cung - thiết kế - chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao yêu cầu kỹ thuật  14TCN 117-1999

47.  

Phụ gia cho bê tông và vữa-Yêu cầu kỹ thuật và PP thử

48.  

Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả  kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu 14TCN 112-2006

49.  

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển tài nguyên nước 14TCN 111-1997

50.  

Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi  14TCN 110-1996

51.  

Tiêu chuẩn rửa mặn 14TCN 53-1997

52.  

Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và công trình thuỷ lợi(Xuất bản năm 2000)

53.  

Thiết kế mẫu kiên cố hoá kênh mương (Xuất bản năm 2000)

   * Tài liệu tham khảo dịch từ các tiêu chuẩn của Trung Quốc (Bản dịch ra tiếng Việt)

TT

TÊN SÁCH

1.               

QP kỹ thuật  CT tiêu thoát nước đồng ruộng SL/T4-1999

2.               

Quy trình tu bổ bảo dưỡng đập bê tôngSL 230-1998

3.               

QP  quản lý  KT công trình tưới và tiêu nước SL/T246-1999

4.               

Quy trình thí nghiệm đá công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

5.               

Quy phạm kỹ thuật tưới tiết kiệm nước SL207-1998

6.               

Thiết kế điển hình đầu mối thuỷ lợi-Thuỷ điện loại vừa và nhỏ phần 1: Đập vật liệu địa phương và tràn xả lũ khổ A3

7.               

Thiết kế điển hình đầu mối thuỷ lợi thuỷ điện loại vừa và nhỏ. (phần 2 Đập đá đổ và tràn xả lũ) khổ A3

8.               

Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập đá đổ mặt bằng bê tông

DL 5016-93

9.               

Chuẩn tắc thiết kế bản mặt và đường  tâm bằng bê tông nhựa đường  của đập đất đá SLJ-88

10.           

Quy phạm thiết kế tràn xả lũ SDJ 341-89

Q1: Quy phạm phụ lục

11.           

Quy phạm thiết kế tràn lũ SDJ 341-89

Q2: Thuyết minh biên soạn

12.           

Quy trình biên soạn báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ lợi,  thuỷ điện (DL 5020-93

13.           

QT biên soạn báo cáo thiết kế kỹ thuật  công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (DL 5021-91)

14.           

Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập bê tông đầm lăn (DL/T 5005-92)

15.           

Chỉ dẫn kỹ thuật đập cao su (SLS 03-88)

16.           

Quy trình thí nghiệm  bê tông đầm lăn (SL 48-94)

17.           

QP kỹ thuật thi công tường phòng chống thấm bằng bê tông công trình thuỷ lợi  thuỷ điện (SDF 82-79)

18.           

Kỹ thuật tường chống thấm bằng bê tông

19.           

Quy phạm thi công bê tông đầm lăn thuỷ công (SL53-94)

20.           

QP khảo sát thăm dò địa chất công trình thuỷ lợi  thuỷ điện

21.           

Quy phạm thiết kế đập đất kiểu đầm nén (SDL-213-84) - Q1

22.           

Quy phạm thiết kế đập đất kiểu đầm nén (SDL-213-84) - Q2

23.           

Quy phạm thiết kế  cống (8D 133084) - Q1

24.           

Quy phạm thiết kế  cống (8D 133084) - Q2

25.           

Quy phạm thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước

26.           

Quy phạm thiết kế đập đã xây vữa SL 25-91

27.           

Quy phạm thiết kế tổ chức thi công công trình thủy lợi thủy điện SDJ 338-89 (Tập I)

28.           

QP thiết kế tổ chức thi công Công trình thủy lợi thủy điện SDJ338-89 (Tập II)

29.           

Quy phạm kỹ thuật thi công khoan phụt vữa xi măng công trình thủy công SL 62-94

30.           

Tiêu chuẩn thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm

31.           

Quy phạm thi công bê tông thủy công SDJ 207-82

32.           

Quy phạm kỹ thuật thi công đập đá kiểu đầm nén SDJ 213-83

33.           

Thiết kế điển hình đập trọng lực, đập trụ chống (khổ A3)

34.           

Quy phạm kỹ thuật quan trắc an toàn đập đá SL 60-94

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập